По инициатива на ЦУТНТ на 20 и 21 април 2013 г. от 10:00 часа в зала „Русе“ ще се проведе за първи път Регионален фестивал „Английски на сцена“. Той има за цел да предостави възможност за сценична изява на ученици от начален етап, с интереси в областта на чуждите езици и театралното изкуство, както и […]

Прочети останалото