Предлагаме обучение по следните направления за ученици от I до XII клас: Математика Информатика Информационни технологии WEB-дизайн Математическа лингвистика Физика и Химия Авио-, Авто-, Корабо- и Ракетомоделизъм Конструиране с „ЛЕГО“ Декоративно-приложно изкуство Изобразително изкуство Български език Английски език Заявление за записване можете да подадете в ЦУТНТ – Русе, ул. „Одрин“ №1 (срещу Летния театър)

Прочети останалото