НОВО
Уважаеми родители и ученици!
ЦПЛР-ЦУТНТ Ви информира, че стартира записването за нова школа: Практически курс по 3D прототипиране. Основната ѝ цел е формиране на практически познания и умения в децата за създаване на идеен дизайн и използване на съвременните адитивни технологии (3D печат) за създаване на функционални прототипи. Заниманията са подходящи за ученици от 6-ти до 10-ти клас. Ръководител на школата е доц. д-р Георги Христов, преподавател в РУ „Ангел Кънчев“
Повече информация можете да получите ТУК
Заявление по образец за записване в школата можете да подадете в ЦПЛР-ЦУТНТ – Русе.