Във връзка с издадена заповед  РД-01-677/ 25.11.2020 г. на Министъра на Здравеопазването, Ви информираме, че ЦПЛР-ЦУТНТ – Русе продължава обучението в дистанционна форма до 21 декмври 2020 г. Обучението се провежда онлайн в classroom.google.com чрез предоставените на учениците профили, като графикът за посещение се запазва. В случай, че нямате предоставен профил се свържете със съответния преподавател.

Занятия по роботика и изобразително изкуство в този период няма да се провеждат, поради специфичната им дейност.