Уважаеми родители и ученици, във връзка със заповед РД-01-220/08.04.2021 г., издадена от Министъра на здравеопазването и заповед РД09-856 / 09.04.2021 г., издадена от Министъра на образованието и науката Ви информираме, че от 12.04.2021 г. се възобновява присъственото обучение в ЦПЛР-ЦУТНТ – Русе за учениците от 1 до 4 клас. Продължава обучението в електронна среда от разстояние за учениците от останалите класове, чрез предоставените на учениците профили към нашата платформа. Графикът за посещение се запазва за всички групи.

Възобновяват се присъствените посещения за учениците, записани в групите по Роботика, Изобразително изкуство и Конструиране с „Лего“! Графикът за посещение остава без промяна!

При възникнала промяна ще Ви информираме своевременно.