Заявление за включване в група по избраната от Вас форма можете да подадете на място в сградата на ЦПЛР-ЦУТНТ, всеки работен ден от 08:30 до 16:00 часа, където ще Ви бъде предоставена бланка по образец. Допуска се също записване по e-mail, като е необходимо да изтеглите и попълните тази бланка от тук.
За всяка избрана форма се попълва отделно заявление.
Графикът за посещение за 2021/2022 учебна година ще бъде уточнен в края на месец септември.