Считано от 21.10.2021 г., съгласно Заповед РД-01-856/ 19.10.2021, т.1 на д-р Стойчо Кацаров, Министър на здравеопазването:
„1. Преустановяват се посещенията в центровете за подкрепа на личностно развитие, детски центрове, клубове и други, предоставящи организирани групови услуги за деца. Изключение се допуска само по отношение на центровете за специална образователна подкрепа.“

Занятията по математика, информатика, ИТ, български език, английски език и изобразително изкуство в ЦПЛР-ЦУТНТ-Русе ще се провеждат синхронно в електронна среда от разстояние чрез https://classroom.google.com.
Графикът за провеждане на часовете остава без промяна.
Занятията ще се осъществяват чрез връзка в Мееt в съответната виртуална класна стая, като за вход се използват профилите на учениците, предоставени от ЦПЛР-ЦУТНТ – Русе.

Поради естеството на работа, заниманията за групите по роботика и конструиране с „Лего“ се преустановяват.

При отпадане на забраната за присъствена форма на обучение в ЦПЛР, ще Ви информираме своевременно.