Стратегия 2016-2020 г.
План – стратегия
Правилник за дейността
Учебен план 2019-2020 г.
Организационно педагогически форми в ЦПЛР-ЦУТНТ през 2019-2020 учебна година
Правила за достъп до обществена информация
Етичен кодекс ЦПЛР-ЦУТНТ – 2019 г.