В направление МАТЕМАТИКА се обучават ученици от първи до дванадесети клас. Подготовката се провежда в две насоки:
– теми и задачи, надграждащи учебното съдържание и подготовка за кандидатстване в средните училища;
– теми и задачи за участие в Национални, Регионални и Международни състезания и олимпиади.

Занятията се провеждат в групи по 13 деца. Водят се от високо квалифицирани преподаватели по математика.

На международното състезание в Хонконг (юли 2006г.) отборът на Русе завоюва второ място, а индивидуално 3 трети места.

Учениците, обучавани в ЦУТНТ постигат високи резултати при кандидатстване в елитни училища.