Начален етап

Информатика
Обучението по информатика и информационни технологии за учениците от I до III клас е модулно. То има за цел овладяване на компютърната система, създаване на умения за работа с графична, текстова, звукова информация, както и комбинирането им.

Изобразително изкуство
Кръжочните форми по изобразително изкуство формират у учениците знания за особеностите на изобразителната дейност, нейните изразни средства, понятие за материали и техники и експериментиране с тях, развиват творческото мислене, сензорния опит и естетически вкус. Получават реална възможност за творческа изява на регионални, национални и международни конкурси и изложби.

Английски език
Часовете по английски език в ЦУТНТ се провеждат целогодишно от 1 октомври до 30 май, извън задължителнатапрограма на българските държавни училища. Водят се по нови системи, придружени с мултимедийни продукти в компютърен кабинет, където се предоставя възможност за добро онагледяване, лесно възприемане и работа в Интернет-среда.

Конструиране с „Лего“
Учениците от първи до осми клас имат възможност да посещават кръжочни форми по техническо конструиране с LEGO. Работи се със най-съвременните конструктори – LEGO DACTA 9452 и 9702, LEGO INVENTOR 4094, LEGO DACTA TECHNIC 1090. В обучението е включен и модул РАБОТА С КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МОДЕЛИ. Използва се системата LEGO DACTA Control Lab, чийто софтуер е на база LOGO. Тя включва конструктивен материал, електродвигатели, лампи, сензори, интерфейсен блок и свързващи кабели. Работата на модела, изпълняващ зададената програма, на практика визуализира алгоритъма както и възможните грешки в него. Модулът позволява голямо разнообразие на теми, подходи и организация на работа.

Математика

В направление МАТЕМАТИКА се обучават ученици от първи до дванадесети клас. Подготовката се провежда в две насоки:
– теми и задачи, надграждащи учебното съдържание и подготовка за кандидатстване в средните училища;
– теми и задачи за участие в Национални, Регионални и Международни състезания и олимпиади.

Занятията се провеждат в групи по 13 деца. Водят се от високо квалифицирани преподаватели по математика.

Учениците, обучавани в ЦУТНТ постигат високи резултати при кандидатстване в елитни училища.
Добра практика – Принцип на Дирихле

Информатика

Програмиране

Изучаване на програмен език C++ и подготовка за участие в олимпиади и състезания на Регионално, Национално и Международно ниво. Обучават се ученици от 4 до 12 клас, които вземат участие в 5 възрастови състезателни групи. Интересът към олимпиадите и състезанията по информатика е традиционно висок. Доста са призовите места на русенските ученици от състезанията по информатика, обявени в графика на МОН за съответната учебна година – Есенен турнир по информатика, Национален кръг на олимпиадата, Пролетен турнир , Летен турнир.

Информационни технологии

Операционна система Windows и приложни програми.

Web дизайн

По време на курса децата се научат да създават сайтове по собствен проект и със собствен дизайн на базата на придобитите знания и умения. Ще могат да изградят култура на общуване чрез интернет и неговите възможности за обмен на информация. Обучението по web дизайн включва придобиване на основни знания и умения за работа с HTML, PHP, MySQL.