Център за ученическо техническо и научно творчество-Русе съществува вече над 50 години, през които се е утвърдил като специализирано общинско извънучилищно възпитателно заведение, което осъществява държавната политика в областта на извънучилищната дейност по научно-техническите, фундаменталните и приложно-техническите дисциплини.

Основан е като Станция на Младите Техници на 3.01.1969г.

Намира се в централната част на гр. Русе, на ул.”Одрин” №1. На двата етажа на сградата, както и в сутерена й, са разположени оборудваните стаи, където се водят занятията и обученията.

Дейността на центъра е сложно, многопланово педагогическо явление с интегрален характер. Тя обхваща разнообразни страни от живота на учениците в свободното им време през учебната година, през празничните дни и ваканциите, като им съдейства пълноценно да се възползват от тях.

С възпитаниците на центъра работят 7 щатни и дванадесет хоноровани преподаватели, предимно от Русенския университет и от различни русенски общообразователни училища.

Формите, които предлагаме осмислят свободното време на децата и допринасят за развитието им в различни области на познанието, което дава възможност за изява на регионални, национални и международни олимпиади, състезания и конкурси.