Център за ученическо техническо и научно творчество-Русе съществува вече над 40 години, през които се е утвърдил като специализирано общинско извънучилищно възпитателно заведение, което осъществява държавната политика в областта на извънучилищната дейност по научно-техническите, фундаменталните и приложно-техническите дисциплини.

Основан е като Станция на Младите Техници на 3.01.1969г.

Намира се в централната част на гр. Русе, на ул.”Одрин” №1. На двата етажа на сградата, както и в сутерена й, са разположени оборудваните стаи, където се водят занятията и обученията.

Дейността на центъра е сложно, многопланово педагогическо явление с интегрален характер. Тя обхваща разнообразни страни от живота на учениците в свободното им време през учебната година, през празничните дни и ваканциите, като им съдейства пълноценно да се възползват от тях.

С възпитаниците на центъра работят 7 щатни и дванадесет хоноровани преподаватели, предимно от Русенския университет и от различни русенски общообразователни училища.

96 са формите на обучение и усъвършенстване в ЦУТНТ-Русе, в кото са включени близо 1000 ученика от 1 до 12 клас. Дейностите са обхванати в 40 основни направления, като: математика и информатика, информационни технологии, програмиране, компютърна графика, web дизайн, математическа лингвистика и още много други.

Интересът към олимпиадите и състезанията по информатика е традиционно висок. Българският национален средношколски отбор постигна забележителни успехи в участията си на международни олимпиади по информатика при огромна конкуренция с отбори от над 70 държави. Принос за това имат и възпитаниците на ЦУТНТ-Русе.

Над 30-40 призови места завоюват всяка година възпитаниците на центъра, но върхови си остават постиженията на русенския ученик Светослав Колев, участвал три поредни години в Международните олимпиади по информатика в САЩ, Атина и Полша, завоювал три бронзови медала и на Дилян Павлов, представил се отлично на международната олимпиада по химия в Гърция.

Освен към изброените няколко направления учениците проявяват интерес и към занятията в другите направления като математическа лингвистика, физика и химия, авио-, ракето- и корабомоделизъм, техническо конструиране с „Лего”, изобразително изкуство.

Обучението по информатика и информационни технологии за учениците от I до III клас е модулно. То има за цел овладяване на компютърната система, създаване на умения за работа с графична, текстова, звукова информация, както и комбинирането им. Учениците от II и III клас изучават анимация и програмиране в среда Comenius Logo.

Обучението по алгоритмична информатика за ученици от IV до XII клас е ориентирано към среда за разработване на програми – език за програмиране С++.

Кръжочните форми по изобразително изкуство формират у учениците знания за особеностите на изобразителната дейност, нейните изразни средства, понятие за материали и техники и експериментиране с тях, развиват творческото мислене, сензорния опит и естетически вкус. Получават реална възможност за творческа изява на регионални, национални и международни конкурси и изложби.

През летните ваканции центърът предлага на своите възпитаници най-различни развлекателни занимания. Участниците в школите, както и бъдещи първокласници, могат да се включат в занятия по забавна математика, информатика, компютърни игри и Интернет. Други могат да се забавляват с конструиране с „Лего” или с авио-, авто- и корабомоделизъм. През ваканционните дни са предвидени занимания по изработване на хвърчила, дистанционно управление на автомобили и самолети, компютърни игри, занимателна математика и др.