График на учебните занятия за II срок на учебната 2018/2019 година

Посоченият график е временен и подлежи на корекции!

Местата в групите са ограничени! Нови ученици се записват само на място след предварителна уговорка с преподавателите.