Летни занимания: седмична програма за периода 04.06.2018 г. – 8.06.2018 г.

седмична програма за периода 11.06.2018 г. – 15.06.2018 г.

седмична програма за периода 18.06.2018 г. – 22.06.2018 г.

седмична програма за периода 25.06.2018 г. – 29.06.2018 г.

седмична програма за периода 02.07.2018 г. – 06.07.2018 г.

седмична програма за периода 09.07.2018 г. – 13.07.2018 г.