График на учебните занятия за I срок на учебната 2019/2020 година

Посоченият график е временен и подлежи на корекции!

Местата в групите са ограничени! Нови ученици се записват само на място след предварителна уговорка с преподавателите.