ЦЕНТЪР ЗА УЧЕНИЧЕСКО ТЕХНИЧЕСКО И НАУЧНО ТВОРЧЕСТВО – РУСЕ

Адрес: ул.“Одрин“ №1

Директор: 082/834 701
Учители: 082/834 678 и 0876 834 678

Поради ежедневната ангажираност на педагогическия и административния състав на ЦПРЛ-ЦУТНТ–Русе с преподавателска, организационна и административна дейност през учебната година, осъществяването на връзка с персонала по посочените телефони не е удачно и не може да бъде коректно осъществявано.
За контакт може да използвате следните e-mail адреси:
ЦПРЛ-ЦУТНТ – Русе – e-mail: cutnt_rs@abv.bg
Благовеста Илчева – e-mail: blagovestailcheva@abv.bg
Пламенка Радева – e-mail: pl.radeva@abv.bg
Даниела Маринова – e-mail: dgmarinova@abv.bg
Мая Лазарова – e-mail: lazarova_maya@abv.bg
Мартина Крайчева – e-mail: m.kraycheva.mi@gmail.com


Контакти с кариерните консултанти при ЦПЛР – ЦУТНТ – Русе:
адрес: гр. Русе бул. Цар Фердинанд 3 А, ет. 5
082/521 271
електронна поща: cko_ruse@mon.bg; kariernoorientirane_ruse@abv.bg