ЦЕНТЪР ЗА УЧЕНИЧЕСКО ТЕХНИЧЕСКО И НАУЧНО ТВОРЧЕСТВО – РУСЕ

Адрес: ул.“Одрин“ №1

Директор: 834 701  
Учители: 834 678

Поради ежедневната ангажираност на педагогическия и административния състав на ЦПРЛ-ЦУТНТ–Русе с преподавателска, организационна и административна дейност през учебната година, осъществяването на връзка с персонала по посочените телефони не е удачно и не може да бъде коректно осъществявано.
За контакт може да използвате следните e-mail адреси:
ЦПРЛ-ЦУТНТ – Русе – e-mail: cutnt_rs@abv.bg
Мануела Николова – e-mail: manuelanikol@abv.bg
Благовеста Илчева – e-mail: blagovestailcheva@abv.bg
Елеонора Николова – e-mail: nikolova_eleonora@abv.bg
Пламенка Радева – e-mail: pl.radeva@abv.bg
Даниела Маринова – e-mail: dgmarinova@abv.bg
Мая Лазарова – e-mail: lazarova_maya@abv.bg