Сметка на ЦПЛР-ЦУТНТ – Русе за банкови преводи
ЦПЛР-ЦУТНТ – Русе
IBAN BG32IORT73793100038400
BIC IORTBGSF
БАНКА ИНВЕСТБАНК АД
Основание за плащане: Трите имена на детето, клас и форма (форми)

Пример: Иван Иванов Иванов, 3 клас, математика, ИТ, английски език

БЮДЖЕТ 2021 г.
ОТЧЕТ ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ 2021 г.
ОТЧЕТ АПРИЛ 2021 г.
ОТЧЕТ МАЙ 2021 г. ОТЧЕТ СЕС МАЙ 2021 г.
ОТЧЕТ ЮНИ 2021 г. ОТЧЕТ СЕС ЮНИ 2021 г.
ОТЧЕТ ЮЛИ 2021 г. ОТЧЕТ СЕС ЮЛИ 2021 г.
ОТЧЕТ АВГУСТ 2021 г. ОТЧЕТ СЕС АВГУСТ 2021 г.
ОТЧЕТ СЕПТМВРИ 2021 г. ОТЧЕТ СЕС СЕПТЕМВРИ 2021 г.


БЮДЖЕТ 2020 г.
ОТЧЕТ ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ 2020 г.
ОТЧЕТ ВТОРО ТРИМЕСЕЧИЕ 2020 г.
ОТЧЕТ ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ 2020 г.  
ОТЧЕТ 2020 г.
ГФО 2020 г.

БЮДЖЕТ 2019 г.
ОТЧЕТ ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ 2019 г.
ОТЧЕТ ВТОРО ТРИМЕСЕЧИЕ 2019 г.
ОТЧЕТ ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ 2019 г.
ОТЧЕТ 2019 г.

БЮДЖЕТ И ОТЧЕТ ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ 2018 г.
ОТЧЕТ ВТОРО ТРИМЕСЕЧИЕ 2018 г.
ОТЧЕТ ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ 2018 г.
ОТЧЕТ 2018 г.

БЮДЖЕТ 2017 г.
ОТЧЕТ ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ 2017 г.
ОТЧЕТ ВТОРО ТРИМЕСЕЧИЕ 2017 г.
ОТЧЕТ ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ 2017 г.
ОТЧЕТ 2017 г.

БЮДЖЕТ 2016 г.
ОТЧЕТ ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ 2016 г.
ОТЧЕТ ВТОРО ТРИМЕСЕЧИЕ 2016 г.
ОТЧЕТ ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ 2016 г.
ОТЧЕТ 2016 г.

ОТЧЕТ ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ 2015 г.
ОТЧЕТ ВТОРО ТРИМЕСЕЧИЕ 2015 г.
ОТЧЕТ ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ 2015 г.
ОТЧЕТ 2015 г.
ОТЧЕТ ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ 2014 г.
ОТЧЕТ ВТОРО ТРИМЕСЕЧИЕ 2014 г.
ОТЧЕТ ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ 2014 г.
ОТЧЕТ 2014 г.
БЮДЖЕТ 2013 г.
ОТЧЕТ ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ 2013 г.
ОТЧЕТ ВТОРО ТРИМЕСЕЧИЕ 2013 г.
ОТЧЕТ ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ 2013 г.
ОТЧЕТ 2013 г.
ОТЧЕТ И БЮДЖЕТ 2012 г.