Сметка на ЦПЛР-ЦУТНТ – Русе за банкови преводи
ЦПЛР-ЦУТНТ – Русе
IBAN BG32IORT73793100038400
BIC IORTBGSF
БАНКА ИНВЕСТБАНК АД
Основание за плащане: Трите имена на детето, клас и форма (форми)

Пример: Иван Иванов Иванов, 3 клас, математика, ИТ, английски език

БЮДЖЕТ 2021 г.
ОТЧЕТ ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ 2021 г.

БЮДЖЕТ 2020 г.
ОТЧЕТ ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ 2020 г.
ОТЧЕТ ВТОРО ТРИМЕСЕЧИЕ 2020 г.
ОТЧЕТ ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ 2020 г.  
ОТЧЕТ 2020 г.

БЮДЖЕТ 2019 г.
ОТЧЕТ ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ 2019 г.
ОТЧЕТ ВТОРО ТРИМЕСЕЧИЕ 2019 г.
ОТЧЕТ ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ 2019 г.
ОТЧЕТ 2019 г.

БЮДЖЕТ И ОТЧЕТ ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ 2018 г.
ОТЧЕТ ВТОРО ТРИМЕСЕЧИЕ 2018 г.
ОТЧЕТ ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ 2018 г.
ОТЧЕТ 2018 г.

БЮДЖЕТ 2017 г.
ОТЧЕТ ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ 2017 г.
ОТЧЕТ ВТОРО ТРИМЕСЕЧИЕ 2017 г.
ОТЧЕТ ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ 2017 г.
ОТЧЕТ 2017 г.

БЮДЖЕТ 2016 г.
ОТЧЕТ ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ 2016 г.
ОТЧЕТ ВТОРО ТРИМЕСЕЧИЕ 2016 г.
ОТЧЕТ ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ 2016 г.
ОТЧЕТ 2016 г.

ОТЧЕТ ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ 2015 г.
ОТЧЕТ ВТОРО ТРИМЕСЕЧИЕ 2015 г.
ОТЧЕТ ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ 2015 г.
ОТЧЕТ 2015 г.
ОТЧЕТ ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ 2014 г.
ОТЧЕТ ВТОРО ТРИМЕСЕЧИЕ 2014 г.
ОТЧЕТ ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ 2014 г.
ОТЧЕТ 2014 г.
БЮДЖЕТ 2013 г.
ОТЧЕТ ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ 2013 г.
ОТЧЕТ ВТОРО ТРИМЕСЕЧИЕ 2013 г.
ОТЧЕТ ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ 2013 г.
ОТЧЕТ 2013 г.
ОТЧЕТ И БЮДЖЕТ 2012 г.