ЦПЛР-ЦЕНТЪР ЗА УЧЕНИЧЕСКО ТЕХНИЧЕСКО И НАУЧНО ТВОРЧЕСТВО - РУСЕ
ХXIV-ТО РЕГИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗНАМ И МОГА - 21.05.2022 г.
направление ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО
Тема: "Красотата на природата"
КЛАСИРАНЕ I - IV клас
I клас
име, презиме, фамилия клас училище град място
1 Екатерина Красимирова Драшкова 1 НУИ "Проф. Веселин Стоянов" Русе 1
2 Невена Димитрова Христова 1 СУ "Възраждане" Русе 2
3 Борис Искренов Иванов 1 СУЕЕ "Св. Константин-Кирил Философ" Русе 3
4 Кристияна Росенова Иванова 1 СУПНЕ "Фридрих Шилер"  Русе 4
5 Преслава Николаева Геогиева 1 ОУ "Иван Вазов"  Русе 4
6 Емили Антониева Николова 1 НУИ "Проф. Веселин Стоянов" Русе 5
7 София Василева Таласимова 1 ОУ "Тома Кърджиев" Русе 6
8 Калоян Добринов Василев 1 ОУ "Тома Кърджиев" Русе 6
II клас
име, презиме, фамилия клас училище   място
1 Айя Бирджанова Кяшифова 2 ОУ "Любен Каравелов" Русе 1
2 Мария Христова Тодорова 2 СУ "Йордан Йовков"  Русе 2
3 Николай Петров Пенчев 2 ОУ "Любен Каравелов" Русе 3
4 София Светлозарова Минкова 2 СУ "Христо Ботев" Русе 4
5 Любодара Кръстинова Кръстева 2 НУИ "Проф. Веселин Стоянов" Русе 5
6 Калина Николаева Конакчиева 2 НУИ "Проф. Веселин Стоянов" Русе 6
III клас
име, презиме, фамилия клас училище   място
1 Антония Данаилова Василева 3 ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" с. Николово 1
2 Яна Венциславова Харалампиева 3 ОУ "Олимпи Панов" Русе 2
3 Богомил Бориславово Борисов 3 НУИ "Проф. Веселин Стоянов" Русе 3
4 Ивайла Калоянова Илиева 3 ОУ "Любен Каравелов" Русе 4
5 Пламена Огнянова Недкова 3 СУ "Йордан Йовков"  Русе 4
6 Божидара Любомирова Иванова 3 СУ "Йордан Йовков"  Русе 5
7 Галена Петрова Димитрова 3 ОУ "Любен Каравелов" Русе 6
IV клас
име, презиме, фамилия клас училище   място
1 Елиз Пламенова Петкова 4 СУ "Йордан Йовков"  Русе 1
2 Анастасия Христова Христова 4 НУИ "Проф. Веселин Стоянов" Русе 2
3 Марая Теодорова Минчева 4 СУ "Йордан Йовков"  Русе 3
4 Ейлем Евгин Ерол 4 ОУ "Олимпи Панов" Русе 4
5 Аделина Цветанова Ислам 4 СУЕЕ "Св. Константин-Кирил Философ Русе 4
6 Антон Йорданов Марков 4 ОУ "Любен Каравелов" Русе 5
7 Тереза Петрова Ангелова 4 ОУ "Иван Вазов" Русе 5
8 Виктория Валентинова Борисова 4 ОУ "Олимпи Панов" Русе 6
9 Илиян Емилиянов Панов 4 СУ "Христо Ботев" Русе 6