ЦПЛР - ЦЕНТЪР ЗА УЧЕНИЧЕСКО ТЕХНИЧЕСКО И НАУЧНО ТВОРЧЕСТВО - Р У С Е

 

 

ПАНОРАМА НА  СРЕДНОТО  ОБРАЗОВАНИЕ

 

 

От 28 май до 05 юни ЦПЛР-ЦУТНТ- Русе съвместно с РУО – Русе, организира „Панорама на средното образование“. През този период учениците и техните родители ще получат актуална информация относно видовете и форми на обучение, педагогически кадри, материално-техническа база и балообразуване при кандидатстване в гимназиите. Кандидат-гимназистите ще могат да се информират за професиите и специалностите в учебните заведения, срока на обучение, дипломи, свидетелства и сертификати, получавани от училищата при завършване. Младите хора ще се запознаят с извънкласните дейности, които предлагат училищата и да поговорят с техни преподаватели. Предвидено е представянето на гимназиите  да бъде по посочения график. Панорамата  ще бъде открито в 17.30 ч. на 28 май от г-жа Росица Георгиева -  началник на Регионално управление по образованието - Русе.

Място на провеждане: Кабинет по кариерно ориентиране и консултиране към ЦПЛР – ЦУТНТ –  Русе

Адрес: гр. Русе, бул. Цар Фердинанд,  3 А, ет. 5

Контакти с кариерните консултанти при ЦПЛР – ЦУТНТ –  Русе:

          Телефони: 082/521 271 и 0882 355 278 и електронна поща: cko_ruse@mon.bg, http://cutnt-ruse.com.

Дата

Час

Учебни заведения

28 май

17:30 – 18:00

Професионална гимназия по селско стопанство  „Ангел Кънчев“

18:00 – 18:30

Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова"

18:30 – 19:00

Професионална гимназия по електротехника и електроника „Апостол Арнаудов“

29 май

17:30 – 18:00

Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Пеньо Пенев“

18:00 – 18:30

Професионална гимназия по туризъм „Иван П. Павлов"

18:30 – 19:00

Средно училище за европейски езици „Св. Константин-Кирил Философ"

30 май

17:30 – 18:00

Професионална гимназия по икономика и управление „Елиас Канети"

18:00 – 18:30

Професионална гимназия по дървообработване и вътрешна архитектура „Йосиф Вондрак“

18:30 – 19:00

Профилирана математическа гимназия „Баба Тонка“

31 май

17:30 – 18:00

Професионална гимназия по механотехника „Юрий Гагарин“

18:00 – 18:30

Средно училище „Възраждане“

18:30 – 19:00

Профилирана английска гимназия „Гео Милев“

01 юни

17:30 – 18:00

Професионална гимназия по промишлени технологии „Атанас Ц. Буров"

18:00 – 18:30

Средно училище с преподаване на немски език „Фридрих Шилер“

18:30 – 19:00

Средно училище „Йордан Йовков“

04 юни

17:30 – 18:00

Професионална гимназия по речно корабостроене и корабоплаване

18:00 – 18:30

Професионална гимназия по транспорт

18:30 – 19:00

Средно училище „Васил Левски“

05 юни

17:30 – 18:00

Средно училище „Христо Ботев"

18:00 – 18:30

 

18:30 – 19:00