Временен седмичен график - II учебен срок      
 2017/ 2018
НЕДЕЛЯ
Начален час Занятие Клас Ръководител Място
09:00 ч. математика VII И. Раева РУ