На 30.05.2022г. учениците от 5 и 7 клас при ОУ „Никола Обретенов“, посещаващи кариерен клуб „Аз творя живота си“ към ЦУТНТ- гр. Русе, направиха професиографска екскурзия в Драматичен театър „Сава Огнянов“- гр. Русе. Малчуганите се запознаха с професиите на „актьора“, „помощник- режсьора“, „режисьора“, „драматурга“, „връзки с обществеността“, „театралния критик“. Децата почти през цялото време се намираха на сцената и имаше постоянен диалог с „домакините“- актрисите Евг. Явашева и Кр. Ценкова. Последните разказаха кога и как са взели решение да се занимават с театър. Обяснено беше, че това е доста трудна професия, която изисква изключителен труд – учене на текстове, а ако ролята налага да бъдеш усмихнат, макар и вътрешно да ти се плаче. Не беше подмината и темата за екипната работа, която е важна във всяка професия. За довиждане учениците се събраха в квадрат, който е предвиден да свърже Земята с Космоса и мислено се пренесоха на Марс. Надявам се там да им е било уютно и комфортно с магията наречена театър, където няма невъзможни неща стига да ги желаеш с душа и сърце.