Обучението бе проведено от 13 до 17 юни с ученици, завършващи 2-ри и 3-ти клас. Учениците бяха въведени в дигиталното изкуство, заимстващо основните стилове и принципи на традиционното рисуване. Обучението имаше за цел да подобри визуалната култура на децата, чрез използването на съвременни софтуерни продукти.

Учениците работиха по проект „Морско дъно“, като сътворените индивидуални рисунки, бяха сглобени в няколко общи композиции. Насладете се на отличната им работа!

Летният курс по дигитално рисуване се посрерщна с голям интерес от децата и техните родители. Предстои сформирането на групи в тази област през учебната 2022/2023 година. Желаещите да се запишат могат да подават заявления, като заниманията са подходящи за ученици от III до VI клас.