ЦЕНТЪР ЗА УЧЕНИЧЕСКО ТЕХНИЧЕСКО И НАУЧНО ТВОРЧЕСТВО – РУСЕ

Адрес: ул.“Одрин“ №1

Директор: 082/834 701
Учители: 082/834 678 и 0876 834 678

Поради ежедневната ангажираност на педагогическия и административния състав на ЦПРЛ-ЦУТНТ–Русе с преподавателска, организационна и административна дейност през учебната година, осъществяването на връзка с персонала по посочените телефони не е удачно и не може да бъде коректно осъществявано.
За контакт може да използвате следните e-mail адреси:
ЦПРЛ-ЦУТНТ – Русе – e-mail: cutnt_rs@abv.bg
Благовеста Илчева – e-mail: ilcheva@cutnt-ruse.com
Даниела Маринова – e-mail: marinova@cutnt-ruse.com
Кристина Стефанова – e-mail: stefanova@cutnt-ruse.com
Мануела Николова – e-mail: nikolova@cutnt-ruse.com
Мартина Крайчева – e-mail: kraicheva@cutnt-ruse.com
Мая Лазарова – e-mail: lazarova@cutnt-ruse.com
Пламенка Радева – e-mail: radeva@cutnt-ruse.com