Център за кариерно ориентиране на ученици

При ЦПЛР – ЦУТНТ – Русе

Кариерното информиране и консултиране е процес, в който кариерните консултанти подпомагат учениците

  • да се ориентират в многообразието от училища, форми на обучение, профили и области на образование, професии и специалности;
  • да откриват силата на възможностите и желанията си, както и бариерите, които трябва да преодоляват, за да постигнат мечтите си;
  • да обменят опит с връстници, с други участници в групата.

Основни методи, използвани от кариерните консултанти:

  • индивидуално консултиране;
  • групова работа: интерактивни упражнения; обсъждане; дискусии; решаване на казуси; тренинги; ролеви игри, форуми, дискусии по филми за кариерно ориентиране.

Какви са ефектите от кариерното консултиране?

  • учениците откриват себе си – научават и споделят за своите силни страни, индивидуални характеристики и качества, области за развитие;
  • научават повече за нещата, които определят изборите – мечти, желания, ценности, стремежа към успех – нещата, които придават смисъл на живота за тях;
  • придобиват нови знания и умения за това как да вземат решения;
  • развиват умението да общуват и да разбират себе си, което ще подпомага контактите им в училищна или в работна среда.

КЛУБНА ДЕЙНОСТ към ЦКО

Клуб „ПРОФЕСИИ В РУСЕНСКИТЕ УЧИЛИЩА“

Запознаване с професии, предлагани от средните училища в гр. Русе, като това включва – описание на специалностите; основните дейности, отговорности и задължения; трудности и предизвикателства; ресурси, с които се работи; длъжности, които могат да се заемат; необходими личностни качества, знания и умения; учебни предмети, които се изучават.
За ученици 6-7 клас

Клуб „УМЕНИЯ ЗА УСПЕХ“

Формиране на практически умения, присъщи на успешните хора. Примерни теми : себепознание, поставяне на приоритети, организиране на личното пространство, критично мислене , ефективно общуване, позитивизъм…
За стремящите се към успех!

Клуб "АЗ ТВОРЯ ЖИВОТА СИ"

В него ще се потопим в екипната работа. Ще се предоставя информация относно настъпващите промени в пазара на труда. Ще опознаваме своите силни страни и качества. Ще бъдат канени гости, успешни в различни професии.
За ученици от 6 – 7 кл. и 9 – 12 кл.

КЛУБ “ТВОРЧЕСКО АТЕЛИЕ”

Творчеството отваря нови хоризонти. Чрез изразните средства на изкуството, ние развиваме както въображението си, така и различни умения. За да творим е нужно само желание.
Заповядай и се забавлявай!

Направи запитване

Име *
Имейл *
Телефон *
Запитване
Политика за поверителност *