ЦПЛР-Център за ученическо техническо и научно творчество – Русе

За нас

ЦПЛР-Център за ученическо техническо и научно творчество – Русе е с над 50 – годишна традиция и опит в извънучилищното обучение на ученици от І до ХІІ клас. Основан е през 1969 г. като Станция на Младите Техници. Намира се в централната част на гр. Русе. На двата етажа на сградата са разположени оборудвани стаи, където се водят занятията и обученията.

Формите, които предлагаме осмислят свободното време на децата и допринасят за развитието им в различни области на познанието, което дава възможност за изява на регионални, национални и международни олимпиади, състезания и конкурси.

Дейността на центъра е сложно, многопланово педагогическо явление с интегрален характер. Тя обхваща разнообразни страни от живота на учениците в свободното им време през учебната година и ваканциите, като им съдейства пълноценно да се възползват от тях.

С възпитаниците на центъра работят 7 щатни и дванадесет хоноровани преподаватели, предимно от РУ „Ангел Кънчев“ и от различни русенски училища.

Направи запитване

Име *
Имейл *
Телефон *
Запитване
Политика за поверителност *