Изобразително изкуство

Кръжочните форми по изобразително изкуство формират у учениците знания за особеностите на изобразителната дейност, нейните изразни средства, понятие за материали и техники и експериментиране с тях, развиват творческото мислене, сензорния опит и естетически вкус. Изучават се цветовете, техните свойства и приложение, видовете композиции и тяхното изграждане, пространството и начините за постигането му. Учениците получават реална възможност за творческа изява на регионални, национални и международни конкурси и изложби.

Направи запитване

Име *
Имейл *
Телефон *
Запитване
Политика за поверителност *