Информатика

Програмиране
Обучението по информатика дава възможност на децата да се запознаят с първите стъпки в овладяването на професията „Програмист“, която е една от най-модерните и многообещаващи в наши дни. Изучава се програмен език С/С++ и се формират знания и умения за съставяне и реализиране на алгоритми, предназначени за компютър. Обучението включва подготовка за участие в олимпиади и състезания по информатика на Регионално, Национално и Международно ниво. Групите са подходящи за ученици от 4 до 12 клас.

Информационни технологии
Обучението по „Информационни технологии“ в 1 – 3 клас е насочено към овладяване на основни знания, умения и компютърни компетенции. То се осъществява на основата на съвременни компютърни системи с подходящо за възрастта на учениците програмно осигуряване. Всичко това създава условия за положителна емоционална нагласа и цялостно развитие на детската личност. В следващите класове, целта на обучението по ИТ е да даде базова подготовка и умения на учениците за използване на компютърни системи и готови програмни продукти в различни направления.

Направи запитване

Име *
Имейл *
Телефон *
Запитване
Политика за поверителност *